Montag, 8. November 2010

Моята разруха (от Dirk Von Lowtzow)

Моята разруха, като за начало, e
Нещо, което е израстнало
Като вълна, която ме носи
И след това ме погребва под себе си

Моята разруха е нещо, което ме тегли
Повторение като принцип
Сриване, падане
Опит, отекващ гръм

Моята разруха е нещо свято
Кражба и спомен
Родена от несигурност
Радост и крехкост

Моята разруха е неразбиране
Не мъченик, само комедиант
Само от студ и дистанцираност
Си присъждам лавровия венец

Моята разруха е моя територия
Защото аз не съм един от вас
Моята разруха е това което ми остава
Когато всичко друго се превръща в прах

Моята разруха, това е моята цел
Любимата роля, която играя
Моята разруха е моят триумф
Чувствителност и неразумие

Освобождение, прелест
По-благи и от най-дълбоката нощ
Които ще останат завинаги
И ще пишат своите собствени песни

Моята разруха е моя територия
Защото аз съм само един от вас
Моята разруха е това което ми остава
Когато всичко друго се упоява

Моята разруха по-натам е
Работа без смисъл
Нещо, за което човек никога не съжалява
Усамотение

Моята разруха е само на думи
Страх от врага на мъчението
Тъгата и дълбоката нужда
Най-големият ми късмет, дълбоко червено

Моята разруха е моя територия
Защото аз съм един сред вас
Моята разруха е това което ми остава
Когато всичко друго се разпилява.