Dienstag, 9. November 2010

Дяволи

Целият вятър
Ме плаши сега
От нещата
С които се храни нощта
От нещата
Попитай с две думи дъжда
Кога става страшно
Когато градът
Започне да гони своите гълъби
И те започнат
Да бият с крила
По небесните улици, тела и лица
Телесни безумици
Чиста вода
Недокоснати склонове
Забранена мечта
Мечта за безумия
Бистра вода
Недокосната мумия
Забранени деца
Цифрово пълнолуние
Светло като мечтата
За светлия ден
За ведрото утро
За здравия тен
Зная къде чака за мен
Оная дупка сетната
В която вбесен
На небето и пъкъла
Ще лежа в онзи ден
В който една птичка пролет ще прави
Зовем всички дяволи
С искрена мъст
И в ръцете със камъни
Бягат ни.